اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

آپسیس حامی چندین کارگاه آموزشی در همایش ژئوماتیک ۹۵

همایش ژئوماتیک
آموزش نقشه برداری آپسیس

بیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۵ در روزهای ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ در محل سازمان نقشه برداری کشور برگزار خواهد شد. آپسیس به عنوان رسانه تحت وب و تخصصی ژئوماتیک و حامی رسانه ای همایش ژئوماتیک ۹۵ از کارگاه های آموزشی و بخش ارائه مقالات این همایش حمایت می کند.


? مقاله سخنرانی

تحلیل رونـد شـوری سطح دریـابا درنظرگرفتن عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: خلیج مکزیک) سعید رجبی کیاسری، مهدی حسنلو

⏰ یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۴:۴۰ سالن شورای مدیران

W-Geomatic-95-Oral-Rajabi


? مقاله سخنرانی

بـررسی عملکرد فیلترینگ مکانی بر نویز سری های زمانی GPS گودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح ا…کریمی

⏰ یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۵ سالن شورای مدیران

همایش ژئوماتیک


کارگاه آموزشی

مستندنگاری آثار تاریخی با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه مهندس میثم رفیعی، دکتر محمد سعادت سرشت

⏰ یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۸-۱۴ سالن E

همایش ژئوماتیک


? کارگاه آموزشی

کاربست داده های GPS در پیش بینی عددی وضع هوا ارائـــه ای از پـــژوهـــشـــکــده هواشــنـــاســـی تــوســط دکتـر مـجـیـد آزادی و علی سـام خـانیانی

⏰ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۴ سالن D

همایش ژئوماتیک


? مقاله پوستری

مقایسه نتایج چاه های پیزومتری و مشاهدات ماهواره ثقل سنجی گریس در برآورد تغییرات آب های زیرزمینی فرزام فتح الله زاده، بهزاد وثوقی، مهدی رئوفیان نائینی، محمود محبی

⏰ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۰۹:۰۰ – ۰۸:۳۰

همایش ژئوماتیک


بیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۵

آدرس: تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، سازمان نقشه برداری کشور

⏰ زمان حضور: ۸:۳۰ تا ۱۸:۰۰

آپسیس به عنوان رسانۀ تخصصی ژئوماتیک و حامی رسانه ای همایش ژئوماتیک از شما دعوت می کند در این رویداد حضور به هم رسانید.

? www.apsis.ir

برای خواندن مفاله چگونه به همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۹۵ بیاییم؟ اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید