اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

جامعه کارتوگرافی بریتانیا کارگاه آموزشی زمین ماجراجو برای مدارس را سازمان دهی می کند

کارگاه آموزشی زمین ماجراجو برای مدارسکارگاه آموزشی زمین ماجراجو برای مدارس
آموزش نقشه برداری آپسیس

جامعه کارتوگرافی بریتانیا کارگاه آموزشی زمین ماجراجو برای مدارس را سازمان دهی می کند

زمین ماجراجو یک کارگاه آموزشی نقشه برداری مدیریت بحران دو ساعت و نیمه است که توسط جامعه کارتوگرافی بریتانیا سازمان دهی می شود. این کارگاه آموزشی برای دانش آموزان ۹ و ۱۰ ساله که جغرافی در سطح عمومی را می آموزند، برگزار می شود. این گردهمایی برای گروه هایی ۲۰ تا ۷۰ نفره از دانش آموزان و در مدرسه و یا هر محل دیگری که مدرسه انتخاب کند برگزار می شود، محل برگزاری باید فضای کافی برای پهن کردن چندین نقشه بزرگ دیواری روی زمین را داشته باشد. این کارگاه آموزشی به زلزله سال ۲۰۱۱ در ژاپن، سونامی و بحران هسته ای و تاثیرات آن بر منطقه Sendai می پردازد.

کارگاه آموزشی با یک معرفی کوتاه از زنجیره اتفاقات رخ داده در مارس ۲۰۱۱ و خرابی های ناشی از آن آغاز می شود. سپس دستورالعملی در ارتباط با چگونگی ساخت دو نقشه مدیریت بحران خود، یکی در مقیاس منطقه ای و دیگری در مقیاس شهری، به دانش آموزان ارائه می شود. دانش آموزان به گروه هایی ۵ نفره تقسیم می شوند و یک بسته که در بردارنده یک کتابچه راهنما، ۷ نقشه مبنا در مقیاس های مختلف از منطقه Sendai با حواشی ژاپنی، و کارت های نقش است، به هریک داده می شود. هر دانش آموز در گروه یکی از نقوش هماهنگ کننده، جستجو و امداد، ارتش، نیروهای امداد پزشکی و یا گروه های بشردوستانه را به عهده می گیرد. هر عضو اطلاعاتی در ارتباط با واقعه و ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته را در ارتباط با دیگر نقش ها جمع آوری می نماید. به عنوان مثال، شخصی که مسئول امداد پزشکی است، ممکن است به دنبال یافتن این که چه بیمارستان هایی در خارج از این منطقه موجودند و کدام جاده ها به این بیمارستان ها منتهی می شوند، باشد. اطلاعات هر نقش جمع آوری شده و در قالب نقاط، خطوط، چندضلعی ها و حواشی متنی روی دو نقشه مبنایی (مقیاس شهری و منطقه ای) قرار می گیرد. این موارد بصورت شهودی و با در نظر گرفتن عرف کارتوگرافی نمادگذاری می شوند. در پایان این جلسه، داوطلبان در نمره دهی به نقشه ها کمک کرده و برندگان اعلام می شوند.

این کارگاه آموزشی چه مزایایی دارد؟

تمامی دانش آموزان برای شرکت در این کارگاه آموزشی امتیاز علمی دریافت می کنند. شرکت در امتحان نیازمند سطحی از دانش کارتوگرافی و زمین ماجراجو به همراه جغرافیای عمومی، شاخص های خطرات طبیعی و معیارهای مهارت جغرافی است.

تیم های برنده یک جایزه که از طرف Global Mapping اهدا شده است را دریافت می کنند و ثبت نام آنها برای ورود به رقابت جایزه سالانه مدارس که توسط BCS Awards Council داوری می شود نیز معتبر خواهد بود. معلم مدرسه برنده به شام گردهمایی دعوت می شود تا جوایز مدرسه را دریافت کند.

یک عضویت آموزشی BCS نیز برای مدرسه با همان هزینه شرکت در کارگاه آموزشی در نظر گرفته شده است. داوطلبان چهار امتیاز CPD (توسعه حرفه ای پایدار) معتبر برای کمک به برگزاری کارگاه آموزشی را دریافت خواهند نمود.

و برای همه این یک برنامه بسیار مفرح و روشی عملی برای آموزش با استفاده از یک حادثه واقعی است.

چه کسی کارگاه آموزشی را برگزار می کند؟

Jennifer Johnson به نمایندگی از BCS این کارگاه آموزشی را برگزار می کند. Jennifer سابقه صنعتی ۹ ساله کار در شرکت های Atlas کانادا، Lonely Planet، و Explore Australia را دارد. او در حال حاضر نقشه های سفارشی را با الهام بخشیدن به کارتوگراف ها طراحی می کند.

منبع: gim-international.com

دیدگاهتان را بنویسید