ژئوماتیکفتوگرامتری

تهیه نقشه بافت انسداد محیطی با استفاده از xNormal

آموزش نقشه برداری آپسیس

تهیه نقشه بافت انسداد محیطی با استفاده از xNormal

این آموزش چگونگی محاسبه نقشه انسداد محیطی برای مدل های دارای بافت با استفاده از xNormal را نمایش می دهد. مدل باید دارای بافت مناسبی باشد تا امکان فراهم آوردن مختصات بافت UV برای هر راس در مدل را ایجاد نماید، و xNormal با استفاده از همین مختصات UV قادر به تولید بافت انسداد محیطی خواهد بود.
بافت انسداد محیطی را می توان در ابزار delighting در نرم افزار PhotoScan Pro مورد استفاده قرار داد.
۱- ابتدا باید xNormal را از آدرس http://www.xnormal.net/Downloads.aspx دانلود و نصب نمایید.
۲- مدل را در قالب obj. آماده کنید (در PhotoScan این می تواند از طریق استخراج مدل انجام شود).
۳- xNormal را راه اندازی نمایید.
۴- در “High Definition meshes” با کلیک راست و از طریق “Add meshes” فایل در قالب obj. را انتخاب کنید.


۵- در “Low Definition meshes” با کلیک راست و از طریق “Add meshes” همان فایل obj. را انتخاب کنید.


۶- در قسمت راست “Low Definition meshes” گزینه “Match UV” را فعال نمایید.


۷- تنظیمات گزینه های تهیه (مانند فایل خروجی و اندازه) را انجام داده و Generate Maps را فشار دهید.


۸- انتظار برای نتایج ممکن است کمی طولانی باشد (متناسب با اندازه بافت خروجی)


۹- زمانی که نقشه تولید شد پنجره را ببندید. حال می توانید از بافت ذخیره شده در فایل خروجی از مرحله ۷ استفاده کنید.


این یک مدل بافت دار شده با نقشه انسداد محیطی خروجی است (مدل اصلی توسط Francesco Fassi)


PS: انسداد محیطی روشی برای محاسبه میزان روشنایی در محیط است، به عبارت دیگر از طریق این روش متوجه خواهیم شد که چه میزان از نور محیطی توسط اجسام همجوار با جسم مورد نظر مسدود می شود.

منبع: www.agisoft.com

دیدگاهتان را بنویسید