ژئوماتیک

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

مقدمه:
«تعرفه» ، واژه ای آشنا برای فعالان بخش خصوصی و دولتی ، واژه ای که برخی از آن به نیکی و برخی به عنوان الزام بی فایده یاد میکنند . با نگاهی به واژه نامه دهخدا به تعریف زیر برای تعرفه میرسیم :

لغت‌نامه دهخدا

تعرفة. [ ت َ رِ ف َ ] (ع اِ) صورت قیمت و ارزش متاع یا صورت مالیاتی که به کالا تعلق میگیرد چون تعرفه گمرکی .


فرهنگ فارسی عمید

(اسم) [عربی: تعرفَة] ۱. فهرست و سیاهۀ قیمت کالاها.


فرهنگ فارسی معین

(تَرِ فِ) [ ع . تعرفة ] ۱ – (مص م .) معرفی کردن ، شناساندن . ۲ – (اِ.) فهرست قیمت کالاها. ۳ – صورت مالیات و عوارضی که به اجناس تعلق گیرد.

 

از دیدگاه کسب و کار مهندسی در ایران «تعرفه» اصطلاحا به بخشنامه ای اطلاق میشود که معمولا همه ساله از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و یا نهاد های مشابه صادر میشود و غالبا شامل فهرستی است که در آن فهرست خدمات مهندسی به همراه حق الزحمه آنها درج شده است .

تعرفه از آن جهت که در دسته گروه دوم (لازم الاجرا) قرار دارد ، لذا میتواند از نظر حقوقی جایگاه بالایی داشته و اهرم قدرتمندی برای تعیین حق الزحمه اجرای خدمات مهندسی در کشور باشد .

مهندسی نقشه برداری نیز از آن دسته خدماتی است که به صورت سالیانه تعرفه آن طی بخشنامه ای صادر شده و مبنای قیمت گذاری و معیار عقد قرارداد های نقشه برداری توسط شرکت های مهندسین مشاور است .

هدف از این تحلیل ، بررسی میزان و نوع تغییرات اعمال شده سالانه به تعرفه خدمات نقشه برداری با استفاده از چند نمونه پرکاربرد تعرفه در مدت هشت ساله و همچنین بررسی مقایسه ای میزات تاخیرات ابلاغ بخشنامه در سالهای مختلف و مقایسه اجمالی میزان افزایش آن با نرخ تورم سالانه میباشد .

بدیهی است این تحلیل ممکن است حاوی اشکالات شکلی و یا محاسباتی باشد ، لذا از خوانندگان محترم درخواست میشود در صورت مشاهده این موارد و یا درصورتی که پیشنهاد و یا انتقادی نسبت به محتوای آن دارند ، آن را با واحد فنی شرکت مهندسین مشاور جهان نقشه پرداز در میان بگذارند .

اصول تحقیق:

در این تحلیل تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸رو مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اینکه مقایسه کلیه ردیف های تعرفه فرایندی زمانبر میباشد لذا ۷ ردیف از تعرفه خدمات نقشه برداری که جزو پرکاربرد ترین خدمات میباشد به شرح جدول ۱ انتخاب شده است . در هر یک از خدمات مذکور طبقه بندی ، مقیاس و یا توپوگرافی پرکاربرد تر به عنوان نمونه انتخاب گردید.

جدول ۱: ردیف تعرفه های نمونه اتخاب شده

ردیف عنوان خدمات در تعرفه ردیف در تعرفه سال ۱۳۹۸
۱ تجهیز کارگاه بند ۱۴
۲ عملیات زمینی (استرو) تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ از تصویر رقومی با GSD از ۱۵ تا ۲۰CM با منحنی ۲M باتوپوگرافی تپه ماهور ۷۲۰۱۱۴۱۲
۳ عملیات تهیه نقشه ۱:۵۰۰ به روش مستقیم زمینی در طبقه بندی تپه ماهور   با منحنی ۲۵cm ۷۲۰۲۱۴۱۲
۴ عملیات تبدیل و ترسیم برای  تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ از تصویر رقومی با GSD از ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر با عوارض شهری(با منحنی تراز ۱ مترا) با طبقه بندی عوارض شهری ۵۰% تا  ۸۰% ۷۲۰۱۱۴۶۲
۵ تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ کاداستر غیر شهری به روش زمینی با تراکم قطعات ۲ تا ۴ قطعه در هکتار ۷۲۰۳۱۲۱۲
۶ تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرنده های ماهواره ای فاصله نقاط کمتر از ۱۰ کیلومتر ۷۲۰۶۱۱۱۲
۷ ترازیابی درجه سه  – توپوگرافی تپه ماهور ۷۲۰۵۱۱۱۲

ضمنا مهم است که تعرفه خدمات مهندسی در ابتدای هر سال منتشر شود ، ولی متاسفانه شاهد تاخیر در ابلاغ بخشنامه تعرفه در سالهای مختلف هستیم . تاخیر در ابلاغ تعرفه میتواند مشکلات عدیده ای از جمله موارد زیر را برای کارفرمایان و مجریان خدمات مهندسی ایجاد نماید :

– عدم امکان براورد دقیق هزینه های اجرای طرح های مهندسی توسط دستگاه های اجرایی و کارفرمایان

– بلاتکلیفی کارفرمایان برای برگزاری مناقصه و استعلام قیمت خدمات مهندسی

– بروز اختلاف بین کارفرما و مجری خدمات مهندسی در خصوص تعدیل قیمت قرارداد در صورت ابلاغ تعرفه پس از انعقاد قرارداد

– کاهش سطح نسبی ارقام خدمات مهندسی و عدم تناسب آن با میزان افزایش هزینه ها و تورم

لذا بر آن شدیم که میزان تاخیر در انشار تعرفه را در بازه ۸ ساله و بر اساس تاریخ ابلاغ بخشنامه بررسی نماییم . ضمنا مقایسه ای بین میزان افزایش تعرفه و نرخ تورم سالیانه در آن سال و سال گذشته داشتیم .

میزان تاخیرروزانه در انتشار تعرفه خدمات نقشه برداری ۸ سال اخیر
۱۳۹۸-۱۳۹۱

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۳ تعرفه خدمات نقشه برداری  ابلاغ نشده است .

(۱)  بررسی ۸ ساله حق الزحمه  تجهیز کارگاه  در تعرفه خدمات نقشه برداری و تغییرات آن بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

حق الزحمه و تغییرات ۸ ساله تجهیز کارگاه ۹۸-۹۱

ردیف

سال

حق الزحمه تجهیزکارگاه(ریال)

درصد نغییر نسبت به سال گذشته

۱

۱۳۹۱ ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

۱۳۹۲

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۳%+

۳*

۱۳۹۳

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۰%+

۴

۱۳۹۴

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰%+

۵

۱۳۹۵

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰%+

۶

۱۳۹۶

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰%+

۷

۱۳۹۷

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹%+

۸ ۱۳۹۸

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳%+

*تعرفه خدمات سال ۱۳۹۳مطابق با سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

 بررسی 8 ساله حق الزحمه تجهیز کارگاه در تعرفه خدمات نقشه برداری

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

(۲)  بررسی ۸ ساله حق الزحمه عملیات زمینی تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ از تصویر رقومی با GSD از ۱۵ تا ۲۰CM با منحنی ۲M با توپوگرافی تپه ماهور در تعرفه خدمات نقشه برداری و تغییرات آن بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

حق الزحمه و تغییرات ۸ ساله عملیات زمینی برای تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ از تصویر رقومی ۹۱-۹۸

ردیف

سال ردیف در تعرفه حق الزحمه عملیات زمینی(ریال)

درصد تغییر نسبت به سال گذشته

۱

۹۱ ۷۲۰۱۱۴۱۲ ۱٫۱۳۵٫۲۰۰

۲

۹۲ ۷۲۰۱۱۴۱۲ ۱٫۸۷۹٫۷۰۰

۶۵%+

۳*

۹۳ ۷۲۰۱۱۴۱۲ ۱٫۸۷۹٫۷۰۰

۰%

۴

۹۴ ۷۲۰۱۱۴۱۲ ۲٫۷۲۰٫۴۰۰

۴۴%+

۵

۹۵ ۷۲۰۱۱۴۱۲ ۳٫۳۳۰٫۵۰۰

۲۲%+

۶

۹۶ ۷۲۰۱۱۴۱۲ ۳٫۶۵۲٫۰۰۰

۹%+

۷

۹۷ ۷۲۰۱۱۴۱۲ ۳٫۹۸۱٫۴۰۰

۹%+

۸

۹۸ ۷۲۰۱۱۴۱۲ ۶٫۷۰۸٫۸۰۰

۶۸%+

*تعرفه خدمات سال ۱۳۹۳مطابق با سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

(۳)  بررسی ۸ ساله حق الزحمه عملیات تهیه نقشه ۱:۵۰۰ به روش مستقیم زمینی در طبقه بندی تپه ماهور با منحنی ۲۵ سانتی متر  در تعرفه خدمات نقشه برداری وتغییرات آن بین سال های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۸

حق الزحمه و تغییرات ۸ ساله عملیات تهیه نقشه ۱:۵۰۰ به روش مستقیم زمینی در طبقه بندی تپه ماهور  با منحنی ۲۵ سانتی متر  متر ۹۱ – ۹۸

ردیف

سال ردیف در تعرفه حق الزحمه عملیات زمینی(ریال)

درصد تغییر نسبت به سال گذشته

۱

۹۱ ۷۲۰۲۱۴۱۲ ۸۰۰،۲۰۰

۲

۹۲ ۷۲۰۲۱۴۱۲ ۱،۲۸۸،۴۰۰ ۶۱% +
۳*

۹۳

۷۲۰۲۱۴۱۲

۱،۲۸۸،۴۰۰

۰% +

۴

۹۴ ۷۲۰۲۱۴۱۲ ۱،۸۶۱،۵۰۰ ۴۴% +

۵

۹۵ ۷۲۰۲۱۴۱۲ ۲،۲۶۲،۴۰۰

۲۲% +

۶

۹۶ ۷۲۰۲۱۴۱۲ ۲،۵۰۳،۱۰۰

۱۱% +

۷

۹۷ ۷۲۰۲۱۴۱۲ ۲،۷۶۴،۹۰۰

۱۰% +

۸ ۹۸ ۷۲۰۲۱۴۱۲ ۴،۲۴۷،۹۰۰

۵۴% +

*تعرفه خدمات سال ۱۳۹۳مطابق با سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

(۴)  بررسی  ۸ ساله حق الزحمه عملیات تبدیل و ترسیم برای  تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ از تصویر رقومی با GSD از ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر با عوارض شهری (با منحنی تراز ۱ متراز مناطق مورد لزوم) با طبقه بندی عوارض شهری ۵۰% تا ۸۰% و  تغییرات آن بین سال های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۸

حق الزحمه و تغییرات ۸ ساله عملیات تبدیل و ترسیم برای  تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ از تصویر رقومی با GSD از ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر با عوارض شهری(با منحنی تراز ۱ متراز مناطق مورد لزوم) با طبقه بندی عوارض شهری ۵۰% تا    ۸۰% و  تغییرات آن بین سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۱

ردیف

سال ردیف در تعرفه حق الزحمه عملیات زمینی(ریال)

درصد تغییر نسبت به سال گذشته

۱

۹۱ ۷۲۰۱۰۴۶۲ ۱۸۱۵۰۰

۲

۹۲ ۷۲۰۱۰۴۶۲ ۲۶۵۰۰۰

۴۶%+

۳*

۹۳ ۷۲۰۱۰۴۶۲ ۲۶۵۰۰۰

۰%

۴

۹۴ ۷۲۰۱۰۴۶۲ ۳۵۹۶۰۰

۳۶%+

۵

۹۵ ۷۲۰۱۱۴۶۲ ۵۰۷۵۰۰

۴۱%+

۶

۹۶ ۷۲۰۱۱۴۶۲ ۵۶۲۵۰۰

۱۱%+

۷

۹۷ ۷۲۰۱۱۴۶۲ ۶۴۱۹۰۰

۱۴%+

۸

۹۸ ۷۲۰۱۱۴۶۲ ۸۵۸۵۰۰

۳۴%+

*تعرفه خدمات سال ۱۳۹۳مطابق با سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

(۵)  بررسی ۸ ساله حق الزحمه تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ کاداستر غیر شهری به روش مستقیم زمینی-با تراکم قطعات ۲ تا ۴ قطعه در هکتار و تغییرات آن بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

حق الزحمه و تغییرات ۸ ساله تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ کاداستر غیر شهری به روش مستقیم زمینی ۹۸-۹۱

ردیف

سال ردیف در تعرفه حق الزحمه بهای واحد(ریال)

درصد تغییر نسبت به سال گذشته

۱

۹۱ ۷۲۰۳۰۲۱۳ ۳۳۴٫۳۰۰

۲

۹۲ ۷۲۰۳۰۲۱۳ ۵۳۸٫۵۰۰

۶۱%+

۳*

۹۳ ۷۲۰۳۰۲۱۳ ۵۳۸٫۵۰۰

۰%

۴

۹۴ ۷۲۰۳۰۲۱۳ ۷۸۱٫۱۰۰

۴۵%+

۵

۹۵ ۷۲۰۳۱۲۱۳ ۸۹۶٫۹۰۰

۱۴%+

۶

۹۶ ۷۲۰۳۱۲۱۳ ۹۹۴٫۳۰۰

۱۰%+

۷

۹۷ ۷۲۰۳۱۲۱۳ ۱٫۰۹۸٫۷۰۰

۱۰%+

۸

۹۸ ۷۲۰۳۱۲۱۳ ۱٫۶۸۴٫۶۰۰

۵۳%+

*تعرفه خدمات سال ۱۳۹۳مطابق با سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

(۶)  بررسی ۸ ساله حق الزحمه تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرنده های ماهواره ای با طبقه بندی متوسط فاصله نقاط کمتر از ۱۰ کیلومتر- با واحد ایستگاه در تعرفه خدمات نقشه برداری و تغییرات آن بین سال های  ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

حق الزحمه و تغییرات ۸ ساله تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرنده های ماهواره ای با طبقه بندی متوسط فاصله نقاط کمتر از ۱۰ کیلومتر

ردیف

سال ردیف در تعرفه حق الزحمه بهای واحد(ریال)

درصد تغییر نسبت به سال گذشته

۱

۹۱ ۷۲۰۶۰۱۱۲ ۱٫۵۷۳٫۷۰۰

۲

۹۲ ۷۲۰۶۰۱۱۲ ۲٫۷۹۵٫۶۰۰

۷۷%+

۳*

۹۳ ۷۲۰۶۰۱۱۲ ۲٫۷۹۵٫۶۰۰

۰%

۴

۹۴ ۷۲۰۶۰۱۱۲ ۳٫۸۶۵٫۲۰۰

۳۸%+

۵

۹۵ ۷۲۰۶۱۱۱۲ ۳٫۸۹۶٫۸۰۰

۱%+

۶

۹۶ ۷۲۰۶۱۱۱۲ ۴٫۲۴۷٫۳۰۰

۸%+

۷

۹۷ ۷۲۰۶۱۱۱۲ ۴٫۶۰۵٫۶۰۰

۸%+

۸

۹۸ ۷۲۰۶۱۱۱۲ ۸٫۱۰۸٫۲۰۰

۷۶%+

*تعرفه خدمات سال ۱۳۹۳مطابق با سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

(۷)  بررسی ۸ ساله حق الزحمه ترازیابی درجه سه با طبقه بندی تپه ماهور- با واحد کیلومتر در تعرفه خدمات نقشه برداری و تغییرات آن بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

حق الزحمه و تغییرات ۸ ساله ترازیابی درجه سه ۹۸-۹۱

ردیف

سال ردیف در تعرفه حق الزحمه بهای واحد(ریال)

درصد تغییر نسبت به سال گذشته

۱

۹۱ ۷۲۰۵۰۱۱۲ ۸۴۱٫۹۰۰

۲

۹۲ ۷۲۰۵۰۱۱۲ ۱٫۳۷۴٫۲۰۰

۶۳%+

۳*

۹۳ ۷۲۰۵۰۱۱۲ ۱٫۳۷۴٫۲۰۰

۰%

۴

۹۴ ۷۲۰۵۰۱۱۲ ۲٫۰۸۷٫۵۰۰

۵۱%+

۵

۹۵ ۷۲۰۵۱۱۱۲ ۲٫۷۰۷٫۳۰۰

۲۹%+

۶

۹۶ ۷۲۰۵۱۱۱۲ ۲٫۹۸۱٫۶۰۰

۱۰%+

۷

۹۷ ۷۲۰۵۱۱۱۲ ۳٫۲۵۲٫۰۰۰

۹%+

۸

۹۸ ۷۲۰۵۱۱۱۲ ۵٫۲۳۳٫۱۰۰

۶۰%+

*تعرفه خدمات سال ۱۳۹۳مطابق با سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

میانگین درصد تغییرات تعرفه در خدمات نمونه های انتخاب شده  سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

ردیف

شرح خدمات ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱

هزینه تجهیز کارگاه ۵۳% ۰% ۵۰% ۳۰% ۱۰% ۹%

۳۳%

۲

حق الزحمه  عملیات زمینی برای تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰از تصویر رقومی باGSDاز ۱۵تا۲۰سانتی متر با منحنی تراز ۲متر ۶۵% ۰% ۴۴% ۲۲% ۹% ۹%

۶۸%

۳

حق الزحمه  عملیات زمینی برای تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰از تصویر رقومی باGSDاز ۱۰تا۲۰سانتی متر با منحنی تراز ۱متر ۶۴% ۰% ۴۵% ۴%- ۹% ۹%

۶۸%

۴

حق الزحمه عملیات زمینی برای  تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰ ازتصویر رقومی با GSDاز ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر با عوارض شهری ۵۵% ۰% ۴۵% ۱% ۱۰% ۱۱%

۵۵%

۵

حق الزحمه تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰کاداستر غیر شهری ۶۱% ۰% ۴۵% ۱۴% ۱۰% ۱۰%

۵۳%

۶

حق الزحمه تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرنده های ماهواره ای ۷۷% ۰% ۳۸% ۱% ۸% ۸%

۷۶%

۷

حق الزحمه ترازیابی درجه سه ۶۳% ۰% ۵۱% ۲۹% ۱۰% ۹%

۶۰%

۸

میانگین

۶۲% ۰% ۴۵% ۱۳% ۹% ۹%

۵۹%

*نرخ تورم و شاخص سالانه بهای کالا ها و خدمات مصرفی

ردیف

سال

نرخ تورم سالانه

۱

۱۳۹۱

۳۰٫۵

۲

۱۳۹۲

۳۴٫۷

۳

۱۳۹۳

۱۵٫۶

۴

۱۳۹۴

۱۱٫۹

۵

۱۳۹۵

۹

۶

۱۳۹۶

۹٫۶

۷

۱۳۹۷

۲۶٫۹

۸

۱۳۹۸

۴۵ **

*مرجع : بانک مرکزی
* بر اساس نرخ تورم ۶ ماهه سال ۹۸  پیش بینی نرخ تورم تا پایان سال ۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

نمودار مقایسه ای درصد افزایش تعرفه و تورم سالیانه

 

نمودارمقایسه میزان درصد افزایش تعرفه با میزان تورم همان سال
تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

نمودارمقایسه میزان درصد افزایش تعرفه با میزان تورم سال گذشته
تحلیل هشت ساله تعرفه خدمات نقشه برداری بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

نتایج تحقیق

بررسی میزان تاخیرات ابلاغ بخشنامه تعرفه خدمات  نقشه برداری در این بازه زمانی نشان میدهد بصورت میانگین حدود ۵ ماه تاخیر در ابلاغ بخشنامه وجود داشته است . این در صورتی است که از عدم ابلاغ بخشنامه تعرفه در سال ۱۳۹۳ چشمپوشی کنیم .

بیشترین تاخیر مربوط به سال ۱۳۹۲ است که تعرفه با بیش از ۱۰ ماه تاخیر و اواسط بهمن ماه منتشر شد و سریعترین زمان نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ است که ۱۸ اردیبهشت تعرفه به دست فعالین این حوزه رسید .

از نظر میزان افزایش تعرفه هم سال ۱۳۹۲ با میانگین تخمینی ۶۲% افزایش و بعد از آن سال ۱۳۹۸ با ۵۹% افزایش رکورد دار بیشترین افزایش تعرفه هستند و در طرف دیگر سال ۱۳۹۳ به دلیل عدم انتشار تعرفه و سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تنها با میانگین تخمینی ۹% افزایش کمترین میزان افزایش را دارا هستند .

مقایسه میزان افزایش تعرفه با درصد تورم سالیانه هر سال هم نشان میدهد سال  ۱۳۹۲ افزایش تعرفه بیشترین اختلاف مثبت با تورم را داشته که۶۲% افزایش تعرفه در مقابل تورم سالیانه ۳۵% را نشان میدهد ( در نظر داشته باشید که این مقایسه برای سال ۱۳۹۳ با جمع تورم سالیانه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ انجام شده ) . بیشترین اختلاف منفی هم مربوط به سال ۱۳۹۶ است که تنها ۹% افزایش تعرفه در مقایسه با تورم سالیانه ۲۷ درصدی را نشان میدهد.

چنانچه این مقایسه را با تورم سال قبل انجام دهیم بهترین آمار مربوط به سال ۹۸ با اختلاف +۳۲% و بدترین آمار مربوط به سال ۱۳۹۳ با اختلاف -۳۵% است.

درسال ۹۲تاخیر زیادی در انتشار تعرفه خدمات نقشه برداری صورت گرفته که این موضوع را میتوان یکی از دلیل های نداشتن تعرفه خدمات در سال ۹۳دانست بنظر ضرورتی برای تعرفه ۹۳نبوده و از آن طرف در سال ۹۴کمترین تاخیر را داشته ایم.

باتوجه به ۴۵درصدافزایش حق الزحمه در تعرفه سال ۹۴را میتوان به عنوان جبران کننده عدم انتشار تعرفه خدمات سال ۹۳بیان کرد.

درصد تغییرات حق الزحمه درسال ۹۲بین بازه ۷۷-۵۳درصد بوده که این مقادیر در نمونه های گزارش ما اختلاف بالایی ندارند.

درصد تغییرات حق الزحمه درسال ۹۴ بین بازه ۵۱-۳۸درصد بوده که این مقادیر در۳نمونه از گزارش ما برابر و با دیگر نمونه های گزارش اختلاف بالایی  ندارند.

درصد تغییرات حق الزحمه در سال ۹۵ بین بازه ۳۰-۴-درصد بوده که این مقادیز در نمونه های گزارش اختلاف قابل توجهی دارند و در دو نمونه برابر میباشند و این کاهش درصد تغییرات را بعنوان تحلیل محسوسی بین نمونه های موجود میتوان بیان کرد.

درصد تغییرات حق الزحمه در سال ۹۶بین بازه ۱۰-۸درصد بوده که این مقادیر دراکثر نمونه های ما برابر بوده یا با اختلاف یک درصد قابل مشاهده است.

درصد تغییرات حق الزحمه در سال۹۷بین بازه ۱۱-۸درصد بوده که این مقادیر دراکثر نمونه های ما برابر بوده یا با اختلاف یک درصد قابل مشاهده است.

درصد تغییرات حق الزحمه درسال ۹۸بین بازه ۷۶-۳۳درصد بوده که این مقادیر در نمونه های گزارش ما اختلاف بالایی ندارند.

درنتیجه میتوان گفت بالاترین درصد افزایش در ابتدا  متعلق به سال ۹۲و سپس سال ۹۸ میباشد.

در مقایسه بیشترین افزایش انجام شده در نمونه های تصادفی مشاهدات ماهواره ای در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۸ به ترتیب با ۷۷% و ۷۶% بیشترین افزایش را نسبت به سال گذشته داشته اند و در مقابل عملیات استرو تهیه نقشه ۱:۲۰۰۰از تصویر رقومی  با ۴% کاهش در سال ۱۳۹۵ ، کاهش تعرفه را در این سال برای این خدمت مهندسی نشان میدهد.

فارغ از بررسی های فنی ، در بخشنامه تعرفه سال۱۳۹۸ توضیحی بدین شرح اضافه شده است که تاکیدی بر عدم ارائه مینوس و پلوس در فرایند انتخاب مشاور در روش تعرفه است :

چنانچه انتخاب مشاور برای انجام خدمات نقشه برداری به روش تعرفه، موضوع بند (۶) ماده (۱۶) آئین نامه خرید خدمات مشاوره، مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱، انجام شده باشد، اعمال هرگونه ضریب افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس) به دستورالعمل پیوست ممنوع است. همچنین استفاده از این تعرفه در روش های انتخاب بر اساس کیفیت (QBS) و انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) ممنوع است.

در تعرفه سال ۱۳۹۵ نیز تحولی در نگارش تعرفه ایجاد شد . در این سال علاوه بر جدول طبقه بندی و حق الزحمه اجرای هریک از خدمات نقشه برداری ، شرح خدمات مورد نیاز برای اجرای هر خدمت بصورت خلاصه اما جامع در یک صفحه اضافه شد که کمک شایانی در استفاده از تعرفه کرد . ضمنا در همین سال فهرست خدمات در محل درج ردیف تعرفه به صفحه مورد نظر در تعرفه لینک شد که موجب سهولت جستجوی در تعرفه گردید.

تهیه : شرکت مهندسین مشاور جهان نقشه پرداز

عباس خالقی نژاد

مهدیه لب جوبی

پاییز۱۳۹۸

منابع:

  • جدول نرخ تورم و شاخص سالانه بانک مرکزی cbi.ir
  • بخشنامه ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نظام فنی و اجرایی کشور ، سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۱ sama.mporg.ir
  • لغت نامه دهخدا ، فرهنگ واژگان عمید ، فرهنگ واژگان عمید ، نسخه تحت وب

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید