اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

بازدید شهردار “کتالم و سادات شهر” از سازمان نقشه برداری کشور

سازمان نقشه برداری كشور
آموزش نقشه برداری آپسیس

بازدید شهردار “کتالم و سادات شهر” از سازمان نقشه برداری کشور

به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور آقای مهندس رضوانی، شهردار شهر کتالم و سادات شهر، آقای میر ابوطالبی رئیس شورای اسلامی شهر و آقای مهندس شریف دینی، مسئول سرمایه گذاری و پیگیری امور”GIS ” شهرداری، روز یکشنبه ۱۷ تیرماه سال جاری با حضور در سازمان نقشه برداری کشور پس از بازدید بخش های فنی سازمان، با معاون فنی و چند تن از مسئولین سازمان نقشه برداری کشور دیدار و گفتگو کردند.

شهردار کتالم و سادات شهر، هدف از این بازدید را آشنایی با آخرین فعالیت ها و محصولات سازمان نقشه برداری کشور و تأمین اطلاعات مکانی موردنیازشهرداری عنوان کرد.

به گفته مهندس رضوانی، با توجه به تحولات اخیر و نیز رشد و توسعه در این منطقه، وجود نقشه ها و اطلاعات مکانی بروز شهر کتالم و سادات شهر از مهمترین نیازهای این منطقه می باشد.

بنا به گفته شهردار کتالم، “هم اکنون مراحل نهایی طرح  ممیزی این شهر در حال انجام است که به دلیل عدم وجود اطلاعات مکانی بروز، این طرح با چالش های متعددی مواجه شده است”.

در همین راستا مهندس رضوانی، از سازمان نقشه برداری کشور درخواست کرد تا در امر تهیه نقشه های بروز این منطقه، شهرداری کتالم و سادات شهر را در رفع مشکلات  و همچنین دربرنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آتی، یاری کند.

در پایان این نشست ،دکتر جمور معاون فنی و دکتر جاویدانه مدیر خدمات فنی سازمان، وضعیت نقشه ها و عکسهای هوایی موجود در سازمان، مربوط به منطقه کتالم و سادات شهر را به اطلاع شهردار و همراهان وی رساندند و آمادگی سازمان رابرای تأمین هرگونه نیازهای اطلاعات مکانی شهرداری کتالم اعلام کردند.

منبع: سایت سازمان نقشه برداری کشور

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید