ژئوماتیکهیدروگرافی

WaterCube از اکوساندر ™CEESCOPE CEE HydroSystems و Hemisphere AtlasLink™ GNSS برای انجام نقشه برداری عمق سنجی در رودخانه فلوریدا استفاده می کند

هیدروگرافی
آموزش نقشه برداری آپسیس

WaterCube از اکوساندر ™CEESCOPE CEE HydroSystems و Hemisphere AtlasLink™ GNSS برای انجام نقشه برداری عمق سنجی در رودخانه فلوریدا استفاده می کند

متخصصان در امور مربوط به عمق سنجی رودخانه و تهیه نقشه سرعت در WaterCube LLC به تازگی نقشه برداری میدانی سه روزه از رودخانه Silver در فلوریدا را به اتمام رسانده اند. هدف از انجام این پروژه ایجاد نمای جزئی از مشخصات رودخانه برای مدل سازی ریاضی بود. منطقه تحت نقشه برداری دارای پوشش گیاهی فراوان در سطح زمین و متراکم در زیر آب است و چتر بزرگ و محکم درختان مشکلاتی را در هر دو حوزه تعیین موقعیت ماهواره ای و عمق سنجی با استفاده از اکوساندر ایجاد می کند.

(پروفیلرها) مقطع بردارهای جاری آکوستیک داپلر (ADCP) برای اندازه گیری جریان مورد استفاده قرار گرفتند، اما این تجهیزات قادر به فراهم آوردن داده های عمق سنجی دقیق در بسیاری از نواحی تحت نقشه برداری نبودند. تلاش های پیشین در راستای جمع آوری داده های عمق سنجی با کیفیت مناسب از طریق اکوساندرهای ساده تک پرتوی چندان موفق نبوده اند. WaterCube با وجود شرایط پیچیده زیر آب، از اکوساندر ۲۰۰ کیلوهرتزی ™CEE HydroSystems برای نقشه برداری دقیق بستر رودخانه استفاده کرد. WaterCub با بکارگیری نرخ ارسال پالس صوتی ۲۰ هرتزی و جمع آوری داده های ستون آب با کیفیت بالا با یک سونار تک پرتوی، قادر به حذف نتایج کاذب حاصل از زباله و خاشاک، تنه درختان، مواد شناور روی آب، و گیاهان آبی شد. داده های تعیین موقعیت حاصل از گیرنده GNSS Hemisphere AtlasLink مستقیماً به واحد CEESCOPE وارد شده و توسط نرم افزار Eye4Software Hydromagic بصورت آنی قابل نمایش گردیدند. داده های هیدروگرافی در نرم افزار  HYDROPACK پساپردازش شده و برای فراهم آوردن نمای کاملی از مدل ارتفاعی رقومی در ترکیب با داده های جریان پیشتر جمع آوری شده، از طریق نرم افزار پردازش و نمایش WaterCube، از آنها خروجی تهیه شد. سپس WaterCube ، از طریق نرم افزار نمایشی Cubeit به نمایش، مدیریت و مقایسه نتایج در گذر زمان می پردازد. به علاوه، Cubeit به مدل سازان اجازه مقایسه و همپوشانی داده های اندازه گیری شده واقعی با استفاده از مدل های ریاضی را نیز می دهد، از این طریق دقت رفتارهای پیش بینی کننده آتی بهبود یافته و کالیبره می شوند.

John Sloat رئیس دپارتمان فناوری WaterCube اظهار داشت: “گیرنده GNSS جدید Hemisphere با وجود چتر درختان بسیار خوب عمل نمود و ضمن اینکه به ما اجازه پوشش بیشتر ناحیه تحت نقشه برداری را داد، دقت تعیین موقعیت ماهواره ای قابل قبولی را نیز ارائه کرد. بکارگیری CEESCOPE امکان تهیه داده های عمق سنجی قابل اعتمادی را برای ما فراهم نمود.”

ترکیب این داده ها با مشخصات جریان و داده های اضافی در ارتباط با کیفیت آب به WaterCube اجازه داد تا به عنوان یک جمع آوری کننده داده نقش ایفا نموده و راه حل کاملی را در زمینه جمع آوری داده، با استفاده از آخرین نوآوری ها در حوزه فناوری را به مشتریان ارائه دهد.

WaterCube LLC خدمات پردازش داده های هیدروگرافی و آب شناسی، مشاوره در نقشه برداری زمینی، نرم افزار نمایشی برای مدیریت محیط اطراف آبهای درون سرزمینی را ارائه می دهد.

پاسخی بگذارید