دانلود داده های آموزشی

Title
جدول خاکبرداری و خاکریزی مربوط به راهسازی (جدول ۲۰ ستونی)
 1 file(s)  128 downloads
داده های آموزشی اسفند ۸, ۱۳۹۶ Download
دانلود نقشه راه های کشور با کیفیت بالا
 1 file(s)  127 downloads
داده های آموزشی شهریور ۲۹, ۱۳۹۶ دانلود کنید
دانلود لایه های Shapefile ایران
 1 file(s)  0 download
داده های آموزشی اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶ برای دانلود باید عضو باشید
دانلود برگ مشاهدات ترازیابی
 1 file(s)  2 downloads
داده های آموزشی بهمن ۳, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید
دانلود فرم ترازیابی تدریجی
 1 file(s)  1 download
داده های آموزشی بهمن ۳, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید
دانلود فرم استادیمتری
 1 file(s)  1 download
داده های آموزشی بهمن ۳, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید
دانلود فرم محاسبات متر کشی
 1 file(s)  1 download
داده های آموزشی بهمن ۳, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید
دانلود نقشه شهر شیراز با فرمت dwg
 1 file(s)  4 downloads
داده های آموزشی دی ۶, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید
نمونه تصاویر تست فیلد تارگت گذاری شده جهت فتوگرامتری صنعتی بخش دوم
 1 file(s)  5 downloads
داده های آموزشی آذر ۱۵, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید
نمونه تصاویر تست فیلد تارگت گذاری شده جهت فتوگرامتری صنعتی بخش اول
 1 file(s)  6 downloads
داده های آموزشی آذر ۱۵, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید
نمونه تصاویر هوایی دیجیتال اولتراکم بخش دوم
 1 file(s)  62 downloads
داده های آموزشی آذر ۱۵, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید
نمونه تصاویر هوایی دیجیتال اولتراکم بخش اول
 1 file(s)  28 downloads
داده های آموزشی آذر ۱۵, ۱۳۹۵ برای دانلود باید عضو باشید