بستن

GPS

تفاوت GLONASS و GPS سامانه ماهواره ای ناوبری جهانی (GNSS) شامل منظومه ای از ماهواره هایِ در حال چرخش به دور زمین هستند که دائماً سیگنال ارسال می کنند، بطوریکه کاربران را قادر می سازد تا موقعیت خود

GPS NMEA دقیقاً چیست؟ حتماً "NMEA Data" و یا عباراتی مثل NMEA 0183 و پیغام NMEA به گوشتان خورده است. NMEA مخفف National Marine Electronics Association است. NMEA حتی قبل از اختراع GPS وجود داشته است. به گفته وب سایت NMEA، در سال ۱۹

جداول و اشکال و نمودارهای نشریه ۱۱۹ جلد اول | ژئودزی و ترازیابی یکی از منابع مهم از آزمون نظام مهندسی نقشه برداری، دستورالعملهای همسان نقشه برداری ملقب به نشریه های ۱۱۹ است. با توجه و بررس