بستن

GNSS

GPS NMEA دقیقاً چیست؟ حتماً "NMEA Data" و یا عباراتی مثل NMEA 0183 و پیغام NMEA به گوشتان خورده است. NMEA مخفف National Marine Electronics Association است. NMEA حتی قبل از اختراع GPS وجود داشته است. به گفته وب سایت NMEA، در سال ۱۹