بایگانی برچسب ها:GNSS

چند نکته در استفاده از سامانه شمیم
ژئودزیژئوماتیک

چند نکته در استفاده از سامانه شمیم

چند نکته در استفاده از سامانه شمیم ۱- قابلیت های دستگاه خودتان را بشناسید. منظومه ها و ورژن rtcm دریافتی...

هیدروگرافی
ژئوماتیکهیدروگرافی

CEE HydroSystems اکوساندر CEESCOPE-USV منحصر به فرد خود را راه اندازی می کند

CEE HydroSystems اکوساندر CEESCOPE-USV منحصر به فرد خود را راه اندازی می کند CEE HydroSystems خبر انتشار یک سامانه نقشه...