بایگانی برچسب ها:ژئوماتیک

اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

گزارشی از برگزاری اولین همایش مشترک معماری، عمران و ژئوماتیک دانشگاه تبریز

♻رویدادی نو در دانشگاه تبریز♻ 📌📑 گزارشی از برگزاری " اَوَلین هَمایِشِ مُشتَرِکِ مِعماری، عُمران وَ ژِئوماتیکِ دانِشگاهِ تَبریز "...