بایگانی برچسب ها:ژئودزی ماهواره ای

سامانه پسا پردازش GPS
ژئودزیژئوماتیک

PPK – روش کینماتیک پسا پردازشی مبتنی بر داده های GPS

روش کینماتیک پسا پردازشی مبتنی بر داده های GPS روش کینماتیکی پسا پردازشی (PPK)، یک پروسه تعیین موقعیت است که...