بستن
  • خانه
  • ژئودزی ماهواره ای

ژئودزی ماهواره ای

دقت شبکه RTK تهران | سامانه سمت به منظور ارزیابی دقت شبکه RTK تهران مجموعه ای از نقاط تست با فواصل تقریبی پنج کیلومتر و پراکنش یکنواخت در سطح مناطق بیست و دوگانه ایجاد و به دو روش استاتیک و کین

فناوری اگنوس EGNOS اروپا برای کره جنوبی فناوری سامانه ناوبری ماهواره ای اگنوس EGNOS اروپا به کره جنوبی فروخته شد تا این کشور یک سامانه ملی مشابه برای خود راه اندازی کند. کمپانی Thales Alenia Space با آژ