بایگانی برچسب ها:پهپاد

اخبار ژئوماتیکفتوگرامتری

ObliMapper تصویربرداری پهپادی را به هوش بصری عملیاتی تبدیل می کند

شرکت اسرائیلی IDAN Computers از TatukGIS Developer Kernel برای توسعه سیستم اخذ تصاویر پهپادی هوایی ObliMapper، و ابزارهای طراحی شده...