بایگانی برچسب ها:نقشه برداری زمینی

اخبار ژئوماتیک

گزارشی از میزان نرخ فرونشست زمین درکشورهای مختلف جهان

در حالی که طبق بررسی های به عمل آمده از سوی اداره کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه...

اخبار ژئوماتیک

مهندس رفیعی میرزا خبر داد: اتمام عملیات زمینی، کاداستر اراضی استان همدان/ زمینه‌سازی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق

مهندس احمد رفیعی میرزا رئیس اداره کل نقشه‌برداری منطقه غرب کشور گفت: با ایجاد تعامل و روابط سازنده با کشورهای...