بایگانی برچسب ها:مسعود شفیعی

هیدروگرافی
اخبار ژئوماتیکژئوماتیکهیدروگرافی

از سرگیری عملیات بنیادی هیدروگرافی در ایران بعد از پنج سال وقفه

از سرگیری عملیات بنیادی هیدروگرافی در ایران بعد از پنج سال وقفه به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور،...

سی و ششمین گردهمایی و سومین كنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

حضور سازمان نقشه برداری کشور در سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

حضور سازمان نقشه برداری کشور در سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین به نقل...

سازمان نقشه برداری
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

ناوگان هوایی سازمان نقشه برداری کشور نوسازی می شود

مهندس مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری کشور صبح روز چهارشنبه بیستم دیماه با حضور در پرواز هواپیمای عکسبرداری هوایی در...

اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

دیدار اعضای هیأت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با رئیس سازمان نقشه برداری کشور

دیدار اعضای هیأت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با رئیس سازمان نقشه برداری کشور به نقل از سایت سازمان...