بایگانی برچسب ها:قایق هیدروگرافی

ژئوماتیکهیدروگرافی

CEE USA بسته RTK-USV به روزی را به شرکت American Engineers  ارائه می نماید

CEE USA بسته RTK-USV به روزی را به شرکت American Engineers  ارائه می نماید شرکت American Engineers  اخیراً با اخذ...

هیدروگرافی
ژئوماتیکهیدروگرافی

شرکت نقشه برداری زمینی Statewide از پهپاد نقشه برداری CEE-USV برای نقشه برداری های انجام شده در Oregon Marina استفاده می کند

شرکت نقشه برداری زمینی Statewide از قایق نقشه برداری CEE-USV برای نقشه برداری های انجام شده در Oregon Marina استفاده...