بایگانی برچسب ها:سامانه CORS

چند نکته در استفاده از سامانه شمیم
ژئودزیژئوماتیک

چند نکته در استفاده از سامانه شمیم

چند نکته در استفاده از سامانه شمیم ۱- قابلیت های دستگاه خودتان را بشناسید. منظومه ها و ورژن rtcm دریافتی...