بستن
  • خانه
  • سامانه موقعیت یابی آنی تهران

سامانه موقعیت یابی آنی تهران

دقت شبکه RTK تهران | سامانه سمت به منظور ارزیابی دقت شبکه RTK تهران مجموعه ای از نقاط تست با فواصل تقریبی پنج کیلومتر و پراکنش یکنواخت در سطح مناطق بیست و دوگانه ایجاد و به دو روش استاتیک و کین

مراحل ثبت نام در سامانه سمت شهرداری تهران | موقعیت یابی آنی تهران برای ثبت نام در سامانه موقعیت یابی آنی تهران و برخورداری از سرویس های آنلاین و آفلاین آن مراحل زیر را انجام دهید: ابتدا وا