بستن
  • خانه
  • سازمان نقشه برداری کشوز

سازمان نقشه برداری کشوز

آخرین نشست اعضای کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری در سال ۹۵ "کمیسیون معین شورای عالی نقشه ‌برداری در اسفند ماه سال جاری با حضور آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان دبیر شورای عالی و رئیس کم

"همکاری های فنی سازمان نقشه برداری کشور و سازمان منطقه آزاد قشم، با توافقات و تعهداتی که در سال ۱۳۸۴ صورت گرفت، پس از تبادل نظر و بازدید مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم از توانمندی های سازم