بایگانی برچسب ها:سازمان نقشه برداری کشور

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه خانم دکتر "آندره‌آ  والپرزدورف" استاد دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه، محقق و مسئول شبکه...

هیدروگرافی
اخبار ژئوماتیکژئوماتیکهیدروگرافی

از سرگیری عملیات بنیادی هیدروگرافی در ایران بعد از پنج سال وقفه

از سرگیری عملیات بنیادی هیدروگرافی در ایران بعد از پنج سال وقفه به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور،...

سی و ششمین گردهمایی و سومین كنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

حضور سازمان نقشه برداری کشور در سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

حضور سازمان نقشه برداری کشور در سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین به نقل...

سخنرانی های علمی در كارگاه آموزشی "پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی"
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سخنرانی های علمی در کارگاه آموزشی “پایش سطح تراز آب و جزر و مدسنجی”

در قالب برنامه دو سالانه کمیته اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو ارائه شد: سخنرانی های علمی در کارگاه آموزشی "پایش...