بایگانی برچسب ها:سازمان نقشه برداری کشور

سازمان نقشه برداری كشور
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

بازدید شهردار “کتالم و سادات شهر” از سازمان نقشه برداری کشور

بازدید شهردار "کتالم و سادات شهر" از سازمان نقشه برداری کشور به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور آقای...

همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی در تاریخهای چهارشنبه سی...

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه خانم دکتر "آندره‌آ  والپرزدورف" استاد دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه، محقق و مسئول شبکه...

هیدروگرافی
اخبار ژئوماتیکژئوماتیکهیدروگرافی

از سرگیری عملیات بنیادی هیدروگرافی در ایران بعد از پنج سال وقفه

از سرگیری عملیات بنیادی هیدروگرافی در ایران بعد از پنج سال وقفه به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور،...