بایگانی برچسب ها:آپسیس

نمایشگاه کار دانشگاه تبریز
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

گزارشی از روز سوم نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

📌📄گزارشی از روز سوم نمایشگاه کار دانشگاه تبریز 🔸روز سوم از نمایشگاه کار دانشگاه تبریز همانند روزهای گذشته با استقبال...

ژئوماتیکمصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با فرزانه شفیع | بانوی نقشه بردار

مصاحبه آپسیس با فرزانه شفیع | بانوی نقشه بردار آپسیس: فرزانه شفیع؛ بانوی بی نظیر نقشه برداری کشورمان، کسی که مردانه...