بستن
  • خانه
  • ثبت نام کلاس های آپسیس

ثبت نام کلاس های آپسیس

کلاس های نقشه برداری آپسیس، دوره های اجرایی، عملی و تخصصی

درگاه پرداخت توسط زرین پال پشتیبانی میشود

پس از گذراندن دوره های تخصصی به هر یک از شرکت کنندگان گواهینامۀ پایان دورۀ آپسیس اعطا خواهد شد.  | خواهشمند است قبل از ثبت نام، از طریق تماس با مؤسسه از تاریخ و زمان قطعی کلاس مطلع شوید!

  • قیمت: 200,000 تومان