بستن
  • خانه
  • ثبت نام کلاس های آپسیس

ثبت نام کلاس های آپسیس

ثبت نام کلاس های آپسیس

درگاه پرداخت توسط زرین پال پشتیبانی میشود

پس از گذراندن دوره های تخصصی به هر یک از شرکت کنندگان گواهینامۀ پایان دورۀ آپسیس اعطا خواهد شد.  | خواهشمند است قبل از ثبت نام، از طریق تماس با مؤسسه از تاریخ و زمان قطعی کلاس مطلع شوید!

  • قیمت: 100,000 تومان