ژئوماتیکویدئو

Pteryx Agro Mapper

Pteryx Agro Mapper، نسخه مخصوص Pteryx اختصاص یافته به امور دقیق مرتبط با کشاورزی است. این پهپاد مجهز به دو دوربین قابل بکارگیری در روشنایی روز و NIR برای سهولت در محاسبات مربوط به نقشه های تنش گیاهان (NDVI یا سایر شاخص ها) است.

دیدگاهتان را بنویسید