ژئوماتیکویدئو

Keystone Aerial Surveys: من UltraCam را به پرواز در می آورم

آموزش نقشه برداری آپسیس

Keystone Aerial Surveys: من UltraCam را به پرواز در می آورم

Keystone Aerial Surveys با تشخیص نیاز به تصاویر هوایی رقومی با کیفیت بالا، سیستم کاری خود را از دوربین های فیلمی (آنالوگ) به دوربین های هوایی رقومی با قالب بزرگ UltraCam از شرکت Vexcel Imaging که از مجموعه شرکت های Microsoft است، تغییر داد. UltraCam منبع بیشتر تصاویر با قدرت تفکیک بالای مشاهده شده در نقشه های Microsoft Bing است. در این ویدئو، کارکنان Keystone به بحث در ارتباط با اینکه چطور سنجنده های هوایی رقومی UltraCam به شرکت در استفاده از فرصت های جدید کسب و کار کمک می کند، می پردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با UltraCam از وبسایت www.iFlyUlraCam.com بازدید نمایید.

پاسخی بگذارید