پایش و پیش بینی تغییرات ارتفاعی و سطحی دریاچه ارومیه مبتنی بر تحلیل سری زمانی زنجیره مارکوف مونت کارلو


Version
Download8
Stock
File Size1.12 MB
Create Dateاردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
برای دانلود باید عضو باشید

پایش و پیش بینی تغییرات ارتفاعی و سطحی دریاچه ارومیه مبتنی بر تحلیل سری زمانی زنجیره مارکوف مونت کارلو

افشین آصف پور وکیلیان، مهدی آخوندزاده هنزایی، فاطمه ذاکری

پاسخ دهید