دانلود مقاله کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی آثار باستانی

فتوگرامتري برد كوتاه, آثار باستاني, مدل سه بعدي, پارامترهاي هندسي, پارامتر
دانلود مقاله کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی آثار باستانی

Version
Download 37
Total Views 387
Stock
File Size 235.99 KB
File Type pdf
Create Date اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵
Last Updated اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵
برای دانلود باید عضو باشید

کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی آثار باستانی

نویسندگان:

محمد حسن عسگری
کارشناس ارشد فتوگرامتری دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مسعود ورشوساز
استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سمیرا دانشگر اصل
دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فتوگرامتری برد کوتاه, آثار باستانی, مدل سه بعدی, پارامترهای هندسی, پارامتر

چکیده مقاله کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و بازسازی آثار باستانی

هر ساله عتیقه و آثار سفالی که دارای ترک های فراوانی هستند و یا شکسته اند از زیر خاک استخراج می گردند. هدف از این پروژه، تحقیق و بررسی در مورد کاربرد فتوگرامتری در ترمیم و باز سازی ظروف سفالی یا آثار زیر خاکی کشف شده است. در این راستا دو مرحله ایجاد مدل سه بعدی قطعات کشف شده و استخراج مختصات نقاط مرزی و سپس پیدا کردن ارتباط ها و اتصال قطعات مرتبط مطرح است. روش های مختلفی برای ایجاد مدل سه بعدی قطعات وجود دارد. دراین تحقیق برای تشکیل مدل سه بعدی قطعات و استخراج مختصات نقاط مرزی از روش فتوگرامتری برد کوتاه استفاده شد، سپس قطعاتی را که دارای مرز مشابه (هم شکل) هستند پیدا نموده و جهت اطمینان از ارتباط آن ها از مقایسه پارامترهای هندسی (مقایسه شعاع انحناء مرز و رویه قطعات) استفاده شد و درمورد قطعاتی که دارای مرز مشابه نیستند فقط از مقایسه پارامترهای هندسی جهت پیدا کردن ارتباط استفاده گردید. پس از تشخیص ارتباط ها اتصال قطعات در رایانه صورت گرفت و مدل اولیه شیئ بازسازی شد. بررسی های انجام شده نشان دادند که استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه (جهت ایجاد مدل سه بعدی) و شعاع انحناء (جهت ایجاد ارتباط بین قطعات کشف شده) ترکیب بسیار مناسبی برای بازسازی آثار باستانی است.

closerange-sofal
واژگان کلیدی : فتوگرامتری برد کوتاه, آثار باستانی, مدل سه بعدی, پارامترهای هندسی, پارامتر

دیدگاهتان را بنویسید