سیستم اندازه گیری طول های خیلی بلند با استفاده از روش تداخل سنجی (VLBI)

VLBI
سیستم اندازه گیری طول های خیلی بلند با استفاده از روش تداخل سنجی (VLBI)

Version
Download12
Stock
File Size866.13 KB
Create Dateاردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵
برای دانلود باید عضو باشید

سیستم اندازه گیری طول های خیلی بلند با استفاده از روش تداخل سنجی (VLBI)

نویسندگان: دکترعلیرضا قراگوزلو، استادیارآموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور
مهندس حامد صادقی کارشناس ارشد نقشه برداری GIS/RS علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهرانپ

 

پاسخ دهید