دانلود مقاله مقایسه روشهای تصمیم گیری برای مکانیابی بیمارستان


Version
Download 64
Total Views 201
Stock
File Size 525.54 KB
File Type pdf
Create Date اسفند ۱۱, ۱۳۹۴
Last Updated اسفند ۱۱, ۱۳۹۴
Download

دانلود مقاله مقایسه روشهای تصمیم گیری برای مکان یابی بیمارستان با استفاده از معیارهای جدید

۱٫ کیمیا آموزنده*، ۲٫ ابوالقاسم صادقی نیارکی، ۳٫ ندا کفاش چرندابی

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

* نویسنده مکاتبه کننده

چکیده مقاله مقایسه روشهای تصمیم گیری برای مکانیابی بیمارستان با استفاده از معیارهای جدید:
با افزایش جمعیت در مناطق شهری، تقاضا برای ایجاد تسهیلات بهداشتی مانند بیمارستان افزایش مییابد. سرویسدهی بهتر به بیماران، نیازمند توزیع مناسب و دقیق بیمارستانها در کل منطقه مطالعاتی میباشد. با هدف تعیین مکان بهینه برای بیمارستان ها با استفاده از معیارهای ضروری و بکارگیری آنها در روشهای مختلف، تحقیقاتی جهت مقایسه روشها صورت گرفت تا مناسبترین آنها در این امر انتخاب شود. در تحقیق حاضر، با توجه به ضرورت تعیین دقیق مکان احداث بیمارستانها در شهر پیتسبرگ آمریکا، ابتدا مکان مستعد برای احداث بیمارستان جدید پیشنهاد شد و سپس الویت این بیمارستانها بر مبنای معیارهای مهمی نظیر؛ تراکم جمعیت، فاصله از بیمارستانهای موجود با توجه به تعداد تخت آنها، شاخص فقر در آن منطقه،فاصله از خیابانهای اصلی و شیب منطقه به کمک روشهایی از قبیل پرامتی نوع دوم (promethee2) با توابع عضویت مختلف،وزندار ساده (WSM) و روش وزندار توسعه داده شده (EWSM) محاسبه شدند. نتایج به دست آمده از روشهای تصمیم گیری برمبنای شاخص دقت تعریف شده در این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتند. به این صورت که با بررسی ارتباط شاخص فقر با میزان حملات قلبی و تصادفات در منطقه مطالعاتی،دقت اولویت بخشی به مکانهای پیشنهادی ارزیابی شده و نتایج حاکی از برتری روش پرامتی با تابع عضویت وی شکل (v-shape) با دقت ۶۷٫۲ درصد بوده است.

مکان یابی

الف) نمایش بیمارستان های موجود در پیترسینگ، ب) موقعیت بیمارستان های موجود و گزینه های پیشنهادی

برای دانلود مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید