مقاله مدل توپوگرافی سطح دریا براساس تلفیق داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای و مدل ژئوئید GOCE

توپوگرافی سطح آب
مقاله مدل توپوگرافی سطح دریا براساس تلفیق داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای و مدل ژئوئید GOCE

Version
Download 22
Total Views 137
Stock
File Size 850.40 KB
File Type pdf
Create Date اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵
Last Updated اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵
برای دانلود باید عضو باشید

مقاله مدل توپوگرافی سطح دریا برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان براساس تلفیق داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای و مدل ژئوئید ماهواره GOCE

سطح مبنای ارتفاعی به صورت سنتی در کشورهای مختلف بر اساس مشاهدات به دست آمده از تایدگیج ها بنا نهاده شده است. امروزه با پیشرفت در علوم و تکنولوژی و به دنبال آن افزایش دقت، مبنای ارتفاعی نیازمند بازنگری است چرا که با افزایش همکاری های مشترک بین دولت های مختلف، نیاز به مرتبط سازی شبکه های ارتفاعی کشورهای مجاور دارد. یکی از مشکلاتی که در استفاده از ارتفاعات مطلق وجود دارد، جدایی بین سطح متوسط آب های آزاد و ژئوئید می باشد. در حالت تئوریک سطح مبنای ارتفاعات مطلق، ژئوئید می باشد اما در عمل از سطح متوسط آب های آزاد به عنوان سطح مبنای ارتفاعات مطلق استفاده می شود، به جدایی بین این دو گفته می شود. (SST) سطح، توپوگرافی سطح دریا در این مقاله با توجه به اهمیت توپوگرافی سطح آب در مطالعات اقیانوس شناسی، تعیین و یکسان سازی سطح مبنای ارتفاعی، ابتدا به مدل سازی سطح متوسط دریا از طریق مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجی توپکس- پوزایدون به صورت نقطه ای در طی سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ در دریای عمان و خلیج فارس پرداخته شده است.

توپوگرافی سطح آب

خطوط گذرهای زمینی ماهواره توپکس پوزایدون در محدوده خلیج فارس و دریای عمان

دیدگاهتان را بنویسید