دانلود مقاله بررسی تغییرات زمین ریخت شناسی در خلیج فارس

خلیج فارس,جزاير مصنوعي, امارات, رسو ب شناسي, خشك شدگي
دانلود مقاله بررسی تغییرات زمین ریخت شناسی در خلیج فارس

Version
Download 5
Total Views 137
Stock
File Size 2.18 MB
File Type pdf
Create Date اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
Last Updated اسفند ۱۶, ۱۳۹۴
برای دانلود باید عضو باشید

دانلود مقاله بررسی تغییرات زمین ریخت شناسی (ژئومورفولوژی) و رسوب شناسی بخش های ساحلی و کم ژرفای کشور امارات (خلیج فارس) در اثر ساخت جزایر مصنوعی ??

راضیه لک ۱و ۲، کرامت نژاد افضلی ۲*
۱پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران
۲مدیریت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

*نوبسنده مسئول

چکیده مقاله بررسی تغییرات زمین ریخت شناسی (ژئومورفولوژی) و رسوب شناسی بخش های ساحلی و کم ژرفای کشور امارات در اثر ساخت جزایر مصنوعی ??

 کشور امارات در سال های اخیر اقدام به ساخت جزایر و سدهای ماسه ای (بریر) مصنوعی در بخش جنوبی خلیج فارس کرده است. ساخت این جزایر مشابه هر سازه دریایی تأثیرات خاصی بر روی ریخت شناسی حوضه رسوبی می گذارد. هدف از پژوهش اخیر، مستند کردن تغییرات ریخت شناختی و اثرات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی کشور امارات بر خلیج فارس است. این پژوهش با استفاده از بررسی های دورسنجی و رسوب شناسی انجام پذیرفت. در بررسی های دورسنجی، مقایسه تصاویر ماهواره ای مربوط به سا لهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ مد نظر قرار گرفت و در مطالعات رسوب شناسی، ویژگی های ۳ نمونه رسوب مربوط به بخش های ساحلی جزایر مصنوعی بررسی شد. بررسی ها نشان می دهند ساخت این جزایر اثرات منفی بر ویژگی های زمین ریخت شناسی پهنه ساحلی خلیج فارس در محدوده کشور امارات گذاشته است. رسوب گذاری پیرامون جزایر مصنوعی سبب کاهش ژرفای آب شده است. جنس رسوبات بیشتر کربناتی و منشأ آن ها در بخش های باختری جزایر که در مسیر حرکت جریان های دریایی به موازات ساحل قرار دارند، بیشتر ذرات کربناتی آواری و در بخش های خاوری دارای دو منشأ آواری و درون حوض های است. ساخت سدهای ماسه ای باریک در امتداد ساحل موجب ایجاد محیطی آرام و لاگونی بین ساحل و سد ماسه ای کرده است که سبب ته نشست مستقیم کربنات از آب دریا و پیشروی ساحل به سمت دریا شده است. میزان خشک شدگی در بیشترین حالت به میزان ۱۲۰ متر از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ برآورد می شود.

PersianGulf_APSIS

موقعیت سواحل امارات ??، محل احداث جزایر مصنوعی

O

دیدگاهتان را بنویسید