چارسو

اینترنت,نقشه برداری,مهندسان,گوگل
اخبار ژئوماتیکچارسوژئوماتیک

حداقل هایی که مهندسان و دانشجویان مهندسی بایست از اینترنت بدانند!

محیط و ابزار دانشگاهی و مهندسی سال ها است که در حال تغییر است. این تغییرات نیز حاصل استفاده از...

تونل مانش, تونل کانال,دستگاه‌های حفر تونل,عجایب هفت گانه,حفر تونل,GPS ,کف دریا
اخبار ژئوماتیکچارسوژئوماتیکنقشه برداری

تونل مانش یکی از عجایب هفت گانه دنیای مدرن

تونل ۵۲ کیلومتری کانال مانش  که بندر ادوکاله فرانسه رابه شهرک فولکستون انگلستان متصل می‌کند در زیر کف دریاحفر شده‌است. مخارج آن که بزرگترین پروژه...

1 5 6 7
برگه 6 از 7