بستن

سنجش از دور

هند ۳۱ ماهواره به فضا پرتاب کرد هند راکتی حامل ۳۱ ماهواره کوچک را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. هدف این ماهواره‌ها تصویربرداری با وضوع بالا از کره زمین عنوان شده است. ماهواره ‌ها متعلق به

چگونه آلودگی سطح زمین بر جو کره زمین تاثیر می گذارد؟ محققان دانشگاه برمن در آلمان سعی می کنند با استفاده از داده هایی که ماهواره ها در اختیار قرار می دهند و اندازه گیری روی سطح زمین پاسخ ای

آغاز پایش ماهواره‌ای محصولات کشاورزی سراسر ایران از سال آینده معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران از پایش ماهواره‌ای محصولات کشاورزی سراسر ایران از سال آینده خبر داد. ب

فعالیت های فضاییسال ۲۰۱۶ آسمان عرصه ماموریت های فضایی مشترک برای دستیابی به اسرار کرات دیگر بود. فضاپیماهایی با همکاری اروپا و روسیه به سوی مریخ و با همکاری آمریکایی ها به سوی مشتری پرتاب

ماموریت و وظایف سنجش از دور سازمان فضایی ایران همکاری در تهیه و تدوین سیاست­ ها، خط مشی ها و برنامه های بخش سنجش از دور کشور. مشارکت در تهیه و تدوین اهداف کمی و کیفی بخش سنجش از دور کشور

بررسی ارتباط بین آلودگی شهرهای صنعتی و تلفات ناشی از بیماری­های تنفسی از طریق تعیین نسبی نقاط آلوده از تصاویر سنجنده MODIS سنجش از دور توانایی شناخت و تعیین بسیاری از پارامتر­های شیمیایی،