فتوگرامتری

فتوگرامتری برد کوتاه و دوربین های متریک، نیمه متریک و غیر متریک,فتوگرامتری,Pro90is,Canon,Rollei flex 6008
ژئوماتیکفتوگرامتری

فتوگرامتری برد کوتاه و دوربین های متریک، نیمه متریک و غیر متریک

امروزه فتوگرامتری برد کوتاه بر اساس دوربین غیر متریک پایه گذاری شده است. این دوربین ها که به طور گسترده...

تبدیل عکس به نقشه
اخبار ژئوماتیکفتوگرامتری

عوارضی که در ۱:۵۰۰ باید تبدیل شوند/عوارضی که در مقیاس ۱:۲۰۰۰ می آید

عوارضی که در ۱:۵۰۰ باید تبدیل شوند/عوارضی که در مقیاس ۱:۲۰۰۰ می آید پل عابر پیاده بصورت خطی محور بالای...

نکات ضروری در تبدیل عکس هوایی به نقشه های 1:500 و 1:1000 و 1:2000,فتوگرامتری,تبدیل عکس هوایی به نقشه
ژئوماتیکفتوگرامتری

نکات ضروری در تبدیل عکس هوایی به نقشه های ۱:۵۰۰ و ۱:۱۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰

باغچه درون حیاط تبدیل نمی شود (در صورت وجود درخت داخل حیاط با تراکم مناسب تک درخت آورده می شود)...

1 19 20 21 22
برگه 20 از 22