بستن

فتوگرامتری

گسترش فناوری ربات های پرنده (پهپادها) تحولی در بعضی از صنایع ایجاد کرده است و صاحبان کسب کارها سعی دارند با استفاده از این تکنولوژی هزینه ها را کاهش دهند و محیط کار ایمن تری را فراهم کنند. ی

استفاده از پهپاد برای کاوش مکانهای صعب العبور ماقبل تاریخ خولیان لوپز گومز، خبرنگار یورونیوز: «در غار اسکلادینا در بلژیک هستیم. متخصصان ماقبل تاریخ اعلام کرده اند انسانهای نئاندرتال حد

در نوشته قبل با عنوان « آیا می توان به دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده با پهپاد اعتماد نمود یا خیر؟» به چالش های موجود در دقت ارتفاعی نقشه به دست آمده از سامانه پهپاد فتوگرامتری اشاره گردید. د

آیا می توان به دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده به روش پهپاد فتوگرامتری اعتماد نمود یا خیر؟ یا به بیانی دیگر آیا می توان با استفاده از سامانه پهپاد فتوگرامتری به دقت قابل قبول ارتفاعی رسید یا

چاینا ایگل China Eagle در حال ساخت بزرگترین پایگاه تولید ملی برای پهپادهای صنعتی و تجاری است. این کمپانی پکنی سازنده پهپاد Divine Eagle و پهپاد رادارگریز موسوم به "شمشیر برنده" Sharp Sword است. این کارخا

هفت پروژه تحسین برانگیز نقشه برداری با پهپاد این روزها تصور صنعت ژئوماتیک بدون پهپادها سخت است و این در حالی است که این پرنده ها تنها حدود پنج سال است که به صحنه آمده اند. زمانی که نسخه های