مصاحبه آپسیس

مسابقه ژئولیگ
اخبار ژئوماتیکژئوماتیکمصاحبه آپسیس

مسابقه ژئولیگ دقیقاً چیست؟

پنجمین دوره از مسابقات ملّی ژئولیگ در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی...

نظام مهندسی نقشه برداری
ژئوماتیکمصاحبه آپسیسنظام مهندسی

مصاحبه آپسیس با مهندس معصومه ذاکرزاده | پذیرفته شده در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری

مصاحبه آپسیس با مهندس ذاکرزاده | پذیرفته شده در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری آپسیس: خودتون را معرفی کنید. رشته تحصیلی؟...

سینا پیری,آزمون نظام مهندسی نقشه برداری,آپسیس,مدرسه آپسیس,منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
ژئوماتیکمصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با مهندس سینا پیری | پذیرفته شده در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری

مصاحبه آپسیس با مهندس سینا پیری | پذیرفته شده در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری آپسیس: خودتون را معرفی کنید....

1 2 3
برگه 1 از 3