سیستم اطلاعات مکانی

پایگاه داده و مدیریت آن
ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانینقشه برداری

پایگاه داده و مدیریت آن

تاریخچه پایگاه داده و مدیریت آن یکی از متداول ترین و اصلی ترین اصطلاحات در مقوله انفورماتیک اصطلاح پایگاه داده است....

سیستم اطلاعات مکانی,آپسیس,GIS,LIS,SDI,سیستم اطلاعات جغرافیایی
ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

کاربرد GIS در طرح تفصیلی شهری

الف) GIS چیست؟ GIS یک فناوری مبتنی بر کامپیوتر است که از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان چارچوبی برای...

1 2 3 8
برگه 2 از 8