ژئوماتیک

آزمون های نظام مهندسی,منابع آزمون های نظام مهندسی,سازمان نظام مهندسی ساختمان,نشر نوآور,مواد آرمون نظام مهندسی,آزمون ورود به حرفه,کلید واژه,نقشه برداری,عمران
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

اولین همایش و نمایشگاه ژئوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

با استعانت از خداوند متعال اولین همایش و نمایشگاه ژئوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با اهداف  گسترش بستر...

ارتفاع سطح دریا,انامولی سطح دریا,جزرومد اقیانوس,ماهواره جیسون1,آلتیمتری,ناسا,آژانس فضایی فرانسه,تاپکس پوزیدون
ژئودزیژئوماتیکهیدروگرافی

آلتیمتری یک پتانسیل و فنّاوری قوی در مونیتورینگ تغییرات سطح دریا

از دو دهه گذشته بسیاری ماهواره آلتیمتری پرتاب شده است. این فنّاوری یک پتانسیل قوی به عنوان یک ابزار کمکی...

1 87 88 89 96
برگه 88 از 96