ژئوماتیک

آزمون های نظام مهندسی,منابع آزمون های نظام مهندسی,سازمان نظام مهندسی ساختمان,نشر نوآور,مواد آرمون نظام مهندسی,آزمون ورود به حرفه,کلید واژه,نقشه برداری,عمران
ارتفاع سطح دریا,انامولی سطح دریا,جزرومد اقیانوس,ماهواره جیسون1,آلتیمتری,ناسا,آژانس فضایی فرانسه,تاپکس پوزیدون
ژئودزیژئوماتیکهیدروگرافی

آلتیمتری یک پتانسیل و فنّاوری قوی در مونیتورینگ تغییرات سطح دریا

از دو دهه گذشته بسیاری ماهواره آلتیمتری پرتاب شده است. این فنّاوری یک پتانسیل قوی به عنوان یک ابزار کمکی...

اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی توسط دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی، جهت ایجاد...

1 82 83 84 91
برگه 83 از 91