اخبار ژئوماتیک

اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

اولین همایش و نمایشگاه ژئوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

با استعانت از خداوند متعال اولین همایش و نمایشگاه ژئوماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با اهداف  گسترش بستر...

اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی توسط دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی، جهت ایجاد...

1 28 29 30 32
برگه 29 از 32