اخبار ژئوماتیک

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه

سخنرانی دکتر آندره‌آ والپرزدورف از دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه خانم دکتر "آندره‌آ  والپرزدورف" استاد دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه، محقق و مسئول شبکه...

1 2 26
برگه 1 از 26