اخبار ژئوماتیک

اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

دیدار اعضای هیأت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با رئیس سازمان نقشه برداری کشور

دیدار اعضای هیأت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با رئیس سازمان نقشه برداری کشور به نقل از سایت سازمان...

عكسبرداری هوایی اضطراری بر فراز مناطق زلزله زده استان كرمانشاه
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

اتمام عملیات عکسبرداری هوایی اضطراری بر فراز مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

اتمام عملیات عکسبرداری هوایی اضطراری بر فراز مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور...

مهندس بهمن مومنی مقدم
اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

عوامل بستر ساز پدیده زمین‌‌ خواری/ نقش موثر کاداستر در حفظ اراضی ملی رئیس

رئیس جامعه مهندسان نقشه‌بردار درگفت‌وگو با «صما» مطرح کرد: عوامل بستر ساز پدیده زمین‌‌ خواری/ نقش موثر کاداستر در حفظ...

1 2 22
برگه 1 از 22