ژئودزی

اسماعیل فروغی,پروفسور ونیچک,مصاحبه آپسیس
اخبار ژئوماتیکژئودزیژئوماتیکمصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با اسماعیل فروغی/از دانشگاه تهران تا دانشگاه نیوبرانزویک کانادا و شاگردی پرفسور ونیچک

اسماعیل فروغی دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه  نیوبرانزویک کانادا در رشته ژئودزی و شاگرد استاد نام آشنا، پرفسور ونیچک است....

تعیین مدار,GRACE,GOCE,CHAMP,TOPEX/Poseidon,مدار ماهواره,ماهواره LEO,مدار
اخبار ژئوماتیکژئودزیژئوماتیک

اهمیت تعیین مدار و معرفی چند پروژه‌ی مهم

در تمامی مأموریت‌های فضایی تعیین مدار ماهواره یکی از مهم­ترین بخش­ هاست. برای مثال پایه اولیه استفاده از سامانه‌های ناوبری...

میدان مغناطیسی زمین,IGRF,مدل میدان مغناطیسی زمین,IAGA, DGRF ,مدل میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی
ژئودزیژئوماتیکنقشه برداری

مدل میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی IGRF

با ظهور رایانه­ های الکترونیکی، محاسبات حجیم و حجیم ­تر آسان شد. اگر داده کافی با دقت خوب در دسترس...

1 16 17 18
برگه 17 از 18