ژئودزی

تز,پایان نامه,کارشناسی ارشد,نقشه برداری,استاد راهنما
ژئودزیژئوماتیکسنجش از دورسیستم اطلاعات مکانیفتوگرامترینقشه برداریهیدروگرافی

با کدوم استاد راهنما، تز کارشناسی ارشد بگیریم؟

تز کارشناسی ارشد هر ساله افراد متعددی به من و یا دوستانم مراجعه می کنند که؛ با چه کسی تز...

اسماعیل فروغی,پروفسور ونیچک,مصاحبه آپسیس
اخبار ژئوماتیکژئودزیژئوماتیکمصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با اسماعیل فروغی/از دانشگاه تهران تا دانشگاه نیوبرانزویک کانادا و شاگردی پرفسور ونیچک

اسماعیل فروغی دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه  نیوبرانزویک کانادا در رشته ژئودزی و شاگرد استاد نام آشنا، پرفسور ونیچک است....

1 14 15 16 17
برگه 15 از 17