بستن
3.0 / 5

سنجش‌ازدور چیست؟

116
3

سنجش‌ازدور چیست؟

سنجش‌ازدور راهی برای جمع‌آوری و آنالیز داده به‌منظور اخذ اطلاعات در مورد اشیاء بدون استفاده از تجهیزات است که به‌صورت مستقیم این داده‌ها را استخراج می کنند. به‌عنوان مثال اندازه گیری طول یک ساختمان از عکس اخذشده از آن می تواند به‌عنوان راهکار سنجش‌ازدوری در نظر گرفته شود.

در سنجش‌ازدور ۳ المان نقش اساسی دارند: ۱) سکو، ۲) اشیاء یا اهداف و ۳) سنجنده

به‌عنوان مثال زمانیکه شما توسط یک موبایل از خانه تصویر اخذ می کنید، آنگاه شما به‌عنوان سکو، خانه به‌عنوان شیء و دوربین موبایل به‌عنوان سنجنده در نظر گرفته می شوند. یک المان دیگر که هدف اصلی سنجش‌ازدور محسوب می شود اطلاعات است که باید از داده ها استخراج شود. در مثال ارائه‌شده فوق اطلاعاتی نظیر ترک و حفره های دیوار، رنگ پرده‌ها و غیره ازجمله اطلاعاتی است که می توان از تصویر استخراج نمود.
زمانیکه دانشمندان علوم زمین در مورد سنجش از دور صحبت می کنند، زمین شیء مورد مشاهده خواهد بود. بنابراین به‌طورکلی سنجش‌ازدور یک ابزار برای مشاهده و مطالعه زمین، سطحش، اقیانوس، جو و تغییراتش از فضا است. همچنین سکو ابزاری است نظیر هواپیما و ماهواره که در فاصله‌ای از سطح زمین قرار می گیرد. علاوه بر این تمام سنجنده ها شامل دوربین، اسکنرها و رادارها می شوند و نهایتاً اطلاعات شامل تمامی چیزهایی نظیر پوشش ابر، ارتفاع لایه اوزون، توسعه تخریب جنگل ها و غیره است که دانش ما را نسبت به زمین افزایش می دهند.

منبع: سایت esa

در دنیای ژئوماتیک غرق شوید

پست های مشابه

مصاحبه آپسیس با فرزانه شفیع | بانوی نقشه بردار آپسیس: 

در سال­های اخیر، امکان تصویر برداری شبانه روزی تصاویر

مهندسی نقشه برداری,ژئوماتیک

مهندسی نقشه‌برداری به علم اندازه‌گیری دقیق و تعیین مو

رادار دریچه واقعی,توان تفکیک, برد, آزیموت,سنجش از دور

در سیستم رادار دریچه واقعی با ارسال پالس­های مایکروویو

تصویر ماهواره ای آتش سوزی

Esri و DigitalGlobe نقشه آتش سوزی های کالیفرنیا را تهیه می کنند

دیدگاهی بگذارید