بستن
.0 / 5

چگونه دیتوم های ژئودتیکی توسعه یافتند؟

139

چگونه دیتوم های ژئودتیکی توسعه یافتند؟

در این ویدیو تاریخچه مختصری از دیتوم های ژئودتیکی در ایالات متحده را بررسی خواهیم کرد. و این که چطور این دیتوم ها در یک سطح ملی به منظور ایجاد سازگاری بین کاربردهای نقشه برداری پایه ریزی شدند.
در دنیای ژئوماتیک غرق شوید

پست های مشابه

دیدگاهی بگذارید