ویدئو

ویدیوهای دوربین مخفی نقشه برداری

دوربین مخفی نقشه برداری

دوربین مخفی نقشه بردار تقلبی
🎥 در این دوربین مخفی مهیج و خنده دار نقشه بردار تقلبی با مردم شوخی خواهد کرد.
👇👇

دوربین مخفی نقشه برداری: مترکشی
🎥 در این ویدیو نقشه برداران در زمان مترکشی با افرادی که در حال عبور از محل هستند، به شوخی خواهند پرداخت.

👇👇

رابین هود نقشه بردار

🎥 در این ویدیو نقشه بردار به یک کمان دار دیوانه تبدیل می شود درست در زمانی که از عابرین میخواهد تا شیت شاخص را به سیبل تبدیل کنند.

👇👇

نقشه بردار تقلبی

🎥 در این ویدیو یک نقشه بردار تقلبی جایگزین نقشه بردار واقعی می شود و …
👇👇

دیدگاهتان را بنویسید