ژئودزیژئوماتیک

نقش میدان مغناطیسی زمین در حفاظت از کره زمین

نقش ميدان مغناطيسي در حفاظت از كره زمين,میدان مغناطیسی زمین,مدل میدان مغناطیسی زمین,ژئومغناطیس,Magnetism

میدان مغناطیسی زمین همانند پوست پیاز کره خاکی ما را در برگرفته است. طوفان های خورشیدی زمین را مورد حمله قرار داده و موجب بروز طوفان های الکتریکی می شود. این طوفان ها نیز متعاقباً بر سیستم های الکتریکی زمین اثر می گذارد. اگر چه میدان مغناطیسی زمین، کره خاکی ما را از طوفان های خورشیدی و تشعشعات فضایی حفظ می کند ولی متأسفانه این میدان به تدریج در حال ضعیف شدن بوده و عواقب حاصل از آن مایه نگرانی کار شناسان امر است.

magnetic-field-lines-154887_1280

برای خواندن مقاله چرا میدان مغناطیسی زمین عوض می شود؟ اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید