ژئوماتیکویدئو

نقشه برداری و نقشه سازی با پهپاد Aibot X6 (هگزاکوپتر)

پهپاد Aibot X6

نقشه برداری و نقشه سازی با پهپاد Aibot X6 (هگزاکوپتر)

برنامه ریزی پرواز، اجرای پرواز و نتایج: مدل های سه بعدی و ابرهای نقطه ای از عوارض مختلف، با استفاده از پهپاد Aibot X6 (هگزاکوپتر) تولید شد.

دیدگاهتان را بنویسید