بستن
.0 / 5

نقشه برداری ساختمانی

437

نقشه برداری ساختمانی

در حال حاضر با رشد و توسعه و پیشرفت صنعت ساختمان سازی و سرعت گرفتن اجرای پروژه های عمرانی و اهمیت یافتن موضوع و بحث کیفیت و دقت در محاسبات، طراحی، نظارات و اجرای عملیات های عمرانی و ساختمانی و شهرسازی، الزام و ضرورت حضور مهندسی نقشه برداری و به کارگیری تجهیزات دقیق و مدرن و به روز نقشه برداری کاملا آشکار گردیده است. نادیده گیری حضور نقشه برداری در یک پروژه عمرانی اجرای عملیات را با مشکل مواجه می کند و خسارت های بیشماری را از خود بر جای می گذارد.

 

نقشه برداری ساختمانی

پارامترهای هزینه و برنامه ریزی زمانی

هزینه و مدیریت و برنامه ریزی زمانی در اجرای پروژه های ساختمانی علاوه بر موضوع دقت و کیفیت در عملیات ها، الزام حضور نقشه برداری در ساختمان سازی را نمایان کرده است. تا جایی که می توان حتی مدعی حضور نقشه بردار و خدمات نقشه برداری در پروژه های ساختمان سازی کوچک بود.

 SURVEY_APSIS.

در دنیای ژئوماتیک غرق شوید

پست های مشابه

مهندسی نقشه برداری,ژئوماتیک

مهندسی نقشه‌برداری به علم اندازه‌گیری دقیق و تعیین مو

دیدگاهی بگذارید