ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

روز جهانی سامانه اطلاعات مکانی (GIS) سال ۱۳۹۶

سامانه اطلاعات مکانی

روز جهانی سامانه اطلاعات مکانی

مصادف با ۱۵ نوامبر روز جهانی سامانه اطلاعات مکانی (GIS) در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۶ از ساعت ۸:۳۰ – ۱۴:۰۰ در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو –  دانشکده مهندسی عمران مراسم روز سامانه اطلاعات مکانی (GIS) برگزار خواهد شد. مراسم شامل بخش های ویژه از جمله معرفی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و گروه مهندسی نقشه برداری، آشنایی با رشته سامانه اطلاعات مکانی (GIS)، ملاقات با استادها، پخش فیلم، پرواز پهپاد و بخش های دیگر است. منتظر حضور گرمتان هستیم.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – گروه مهندسی نقشه برداری

سامانه اطلاعات مکانی

 

دیدگاهتان را بنویسید