اخبار ژئوماتیک

دریافت رتبه یک صلاحیت خدمات مشاوره شرکت مهندسین مشاور زمین تصویر سامانه

دریافت رتبه یک صلاحیت خدمات مشاوره شرکت مهندسین مشاور زمین تصویر سامانه
آموزش نقشه برداری آپسیس

دریافت رتبه یک صلاحیت خدمات مشاوره شرکت مهندسین مشاور زمین تصویر سامانه

 

دریافت رتبه یک صلاحیت خدمات مشاوره شرکت مهندسین مشاور زمین تصویر سامانه

دریافت رتبه یک صلاحیت خدمات مشاوره شرکت مهندسین مشاور زمین تصویر سامانه

بسمه تعالی

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد،
بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است…

با توجه عنایت و الطاف خداوند متعال

برای اولین بار در استان عزیزمان اردبیل در بین تمامی شرکت های مشاور و تخصص ها، مفتخریم که شرکت مهندسین مشاور زمین تصویر سامانه بومی استان با یاری تمامی نهادها و ادارات دولتی و سایر مجموعه های نیمه دولتی و خصوصی رتبه ۱ کشوری صلاحیت خدمات مشاوره را کسب نماید لذا بر خود واجب می دانیم دست تک تک عزیزان رو ببوسیم و مراتب قدرانی و تشکر خود را اعلام نمایم.

با افتخار اولین شرکت مشاور پایه ۲ و پایه ۱ استان گردید تا با داشتن این شرکت مشاور و رسیدین به عالی ترین جایگاه کشوری و کسب آخرین رتبه صلاحیت و داشتن متخصصین توانمند بتواند سهمی در اینکه تحصیل کردگان نیز دست به دست هم و با وحدت و همدلی این شرکت در تامین اشتغال و شرکت در توسعه و شکوفایی استان امیدوار بوده و باشند.

پاسخی بگذارید