هیدروگرافی

دانش آب های سطحی

آموزش نقشه برداری آپسیس

Esri کتاب GIS for Surface Water را با بکارگیری مجموعه داده های ملی آب نگاری منتشر نموده است. این تنها کتاب از این نوع در ارتباط با چگونگی بکارگیری فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای تصویر سازی و تحلیل مجموعه داده هاست. این کتاب توسط Jeff Simley کارتوگراف تقدیر شده و رئیس پیشین برنامه هیدروگرافی USGS تالیف شده و به بررسی پیچیدگی های سامانه های آبی سطحی می پردازد. همچنین چگونگی استفاده از نرم افزار ArcGIS، مجموعه داده های آب نگاری ملی USGS (NHD)، مجموعه داده های مرزهای آبی (WBD)، آژانس حفاظت محیط زیست USGS (EPA)، و مجموعه داده های NHDPlus برای مطالعه و مدیریت بهتر سامانه های متعدد آبی در سطح آمریکا به خوانندگان نشان داده می شود.

GIS for Surface Water دانش مورد نیاز دانشمندان، مدیران و دانش آموزان برای تحلیل داده های آبهای سطحی با استفاده از GIS را در اختیار آنها قرار می دهد. این کتاب بررسی کاملی در ارتباط با نمایش ویژگی های آب و توزیع آنها در GIS انجام داده و سپس توجه خود را به چگونگی ساختار یافتن داده ها در مجموعه داده های NHD، WBD و NHDPlus معطوف می کند. پس از مشاهده چگونگی مدل سازی آب نگاری آب های سطحی در GIS، خوانندگان امکان یادگیری نحوه بکارگیری این ابزارها برای حل مشکلات دنیای واقعی نظیر مدل سازی نشت مواد شیمیایی در ویرجینیای غربی و حفاظت و بازیابی زیستگاه آبزیان در ایالت واشنگتن، را خواهند داشت.

در حالیکه این کتاب بر آبهای سطحی در آمریکا تمرکز دارد، خوانندگان روش هایی برای بکارگیری دانش آبهای سطحی در هر کشوری را خواهند آموخت. دستورالعمل های ارائه شده خوانندگان را در ایجاد نقشه های جریان-حجم آبهای سطحی که نمایش دهنده میزان آب جریان یافته در هر سیستم رودخانه ای ارائه شده است، هدایت می کنند. David Maidment که یک آب نگار مشهور است، در مقدمه این کتاب می گوید: “این کتاب منحصر به فرد جامع ترین منبع برای NHD است. به علاوه، این یادمانی از مهارت های ذهنی و تلاش های فداکارانه نسل نقشه سازان رقومی است که حرفه خود را وقف کامل نمودن این وظیفه عظیم کردند.”

ارائه شده از وبسایت Esri
منبع : www.geoinformatics.com


پاسخی بگذارید